Trang chủ / Thương hiệu của chúng tôi / Cam kết vì môi trường xanh bền vững
Cam kết vì môi trường xanh bền vững
Cam kết vì môi trường bền vững
Ở hệ sinh thái sản xuất của Mallot Sparkling, mỗi một quy trình sản xuất một chai rượu vang đều được tiến hành rất tỉ mỉ, đảm bảo các cây nho được xử lý một cách cẩn thận, quá trình sản xuất tiêu hao ít năng lượng nhất, hạn chế đến mức tối đa tác động xấu đến môi trường tự nhiên