Trang chủ / Thương hiệu của chúng tôi / Sự hiện diện của chúng tôi
Sự hiện diện của chúng tôi
Sự hiện diện của chúng tôi
Theo các ghi chép của tu viện St.Croix of Bordeaux những chai rượu vang Mallot đầu tiên xuất hiện từ những năm cuối thế kỷ 19